Wyniki wyszukiwania

Wyszukane Ulotki w Pdf
Nazwa produktu Podmiot odpowiedzialny
lub przedstawiciel
Otwórz
plik PDF
Pobierz
plik PDF
PROPRANOLOL WZF, 10 mg tabletki, 40 mg tabletki Polfa Warszawa S.A.
PROTELOS, 2 g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Servier Polska Sp. z o.o.
PULSAREN 10 PULSAREN 20, 10 mg, 20 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
PYRAZINAMID FARMAPOL, 500 mg, tabletki FARMAPOL
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12