Wyniki wyszukiwania

Wyszukane Ulotki w Pdf
Nazwa produktu Podmiot odpowiedzialny
lub przedstawiciel
Otwórz
plik PDF
Pobierz
plik PDF
SALBUTAMOL WZF, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Polfa Warszawa S.A.
SALBUTAMOL WZF, 2 mg, 4 mg, tabletki Polfa Warszawa S.A.
SERACTIL, 200 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
SERACTIL, 400 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
Sevorane, 100%, płyn wziewny AbbVie Polska Sp. z o.o.
SILENIL, 300 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
SOYFEM FORTE 230,8 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
Soyfem, 100 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
Spascupreel tabletki Heel Polska Sp. z o.o.
Starazolin 0,5 mg/ml, krople do oczu Polfa Warszawa S.A.
Sudafed Extra, 200 mg + 30 mg, tabletki powlekane McNeil Products Limited
Sudafed XyloSpray dla dzieci, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór McNeil Products Limited
Sudafed XyloSpray HA dla dzieci, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór McNeil Products Limited
Sudafed XyloSpray HA, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Sudafed XyloSpray, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
SUDAFED, 60 mg, tabletki powlekane Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Survanta , 25 mg/ml, zawiesina do podawania dotchawiczego AbbVie Polska Sp. z o.o.
SUSTONIT, 6,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Polfa Warszawa S.A.
Synagis 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań AbbVie Polska Sp. z o.o.
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12