Firma MEDsync

Firma MEDsync

Spółka powstała w 2009 r. jako "MEDsynC" w celu zrealizowania projektu teleinformatycznego o nazwie "Ulotka Audio". Jego wdrożenie i uruchomienie odbyło się na przełomie 2009/2010 roku.
Rok 2014 przyniósł zmiany własnościowe w spółce. W roku 2021 poszerzyła ona portfolio swoich usług o produkty związne ze wsparciem technicznym cyfrowej dystrybucji filmów do kin i platform VOD. Z końcem lutego 2022 r. spółka została przekształcona w komandytowo-akcyjną, przyjmując nazwę MEDsync CINEsync Skotnicki S.K.A., co 25.03.2022 r. zostało potwierdzone wpisem do KRS.
 
SYSTEM ULOTKA AUDIO
Podstawową funkcją systemu Ulotka Audio jest udostępnianie w prosty w obsłudze i powszechny sposób treści ulotek farmaceutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących za pomocą bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii 800.

 

Oferta MEDsynC jest skierowana do sektora farmaceutycznego, jednakże Klientami spółki są również użytkownicy końcowi: pacjenci z dysfunkcją wzroku oraz pośrednio wszyscy użytkownicy leków.

 

Firmom farmaceutycznym/Podmiotom odpowiedzialnym MEDsynC oferuje:


1. Przetworzenie treści ulotki do wersji audio w technologii TTS:

 • jednorazowe przetworzenie treści ulotki (przygotowanie tekstu ulotki do wygenerowania);
 • dostępne głosy: damski i męski
 • gwarancja aktualizacji nagrań tym samym głosem syntetycznym
 • proofing nagrania: sprawdzenie nagrania pod kątem zgodności z zatwierdzoną ulotką
 • optymalizacja nagrania
 • techniczne dostosowanie nagrania do wymogów prezentacji w sieci telefonicznej przez system infolinii Ulotka Audio
 • przekazanie nagrania na nośniku cyfrowym (płyty CD-R, DVD-R) z przetworzonymi tekstami wraz
 • z majątkowymi prawami autorskimi

2. Udostępnianie ulotek TTS w formacie audio w infolinii Ulotka Audio:

 • modyfikacja plików audio do wymogów systemu prezentacji interaktywnej
 • zapisanie plików przetworzonych ulotek oraz osadzenie ich w interfejsie interaktywnego systemu prezentacji (selekcja, nawigacja, pomoc AA)
 • konfiguracja infolinii 800, implementacja, wsparcie techniczne

Najważniejsze korzyści płynące ze współpracy z MEDsynC:

 • Kompleksowość – nagranie i udostępnienie treści ulotki w ramach jednej firmy, ułatwiona logistyka, odpowiedzialność po stronie jednej firmy, niższe ceny.
 • Bardzo duże doświadczenie – dotychczas nagraliśmy około 8000 ulotek dla 80 podmiotów odpowiedzialnych, tworzymy i utrzymujemy słownik pojęć medycznych, dysponujemy sprawdzonym modelem logistyki dokumentów i informacji, oferujemy najwyższej jakości usługi.
 • Wysoka jakość nagrań – gwarantowana przez zastosowanie profesjonalnej technologii TTS (Text to Speech).
 • Wysokie standardy techniczne – dysponujemy wysokiej klasy sprzętem niezbędnym do przygotowania profesjonalnych nagrań dźwiękowych oraz doświadczoną kadrą realizatorów.
 • Bezpieczeństwo – zatrudniamy profesjonalnych korektorów, którzy sprawdzają zgodność nagrania z treścią ulotki farmaceutycznej na każdym etapie procesu przetwarzania tekstu ulotek do wersji audio.
 • Aktualizacja nagrań – realizujemy aktualizację nagrań w zakresie wskazanym przez Klienta, szybko i bezpiecznie, zapewniając pełną zgodność z przesłanym tekstem.
 • Zgodność z przepisami – zapewniamy, że infolinia Ulotka Audio wyczerpuje znamiona obowiązku udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym treści ulotki przez podmioty odpowiedzialne w „formie właściwej” dla tej grupy społecznej – w sposób bezpieczny, skuteczny, i powszechny.
 • Ścisła współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych - największą w Polsce organizacją pacjencką zrzeszającą osoby z dysfunkcją wzroku, w zakresie oceny nagrań oraz dystrybucji informacji o infolinii Ulotka Audio. Infolinia Ulotka Audio, jako jedyna w Polsce otrzymała rekomendację PZN (zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim).
 • Bezpieczeństwo pacjenta – gwarancja dostępu do sprawdzonej i najbardziej aktualnej wersji ulotki, bez udziału osób trzecich.
 • Zgłoszenia działań niepożądanych – możliwość przyjęcia informacji o działaniu niepożądanym (i przekazaniu jej wskazanej przez Państwa osobie kontaktowej).
 • Powszechność – dostęp do zasobów infolinii jest możliwy za pomocą telefonu (stacjonarnego, komórkowego), bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego.
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12