Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
www.urpl.gov.pl
Polski Związek Niewidomych
Zarząd Główny
pzn.org.pl
Polski Związek Niewidomych
Okręg Małopolski
www.pzn.malopolska.pl
Polski Związek Niewidomych
Okręg Podkarpacki
www.podkarpacki.pzn.org.pl
Polski Związek Niewidomych
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK”
www.klimczok.eu
„Niewidomi Info” Vortal dla Osób Niewidomych i Słabowidzących www.niewidomi.info.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących www.spnis.poznan.pl
Platforma Internetowa „Tyfloświat” www.tyfloswiat.pl
Fundacja "Vis Maior" www.fundacjavismaior.pl
Urząd Miasta Zamość www.zamosc.pl
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12