Wyniki wyszukiwania

Wyszukane Ulotki w Pdf
Nazwa produktu Podmiot odpowiedzialny
lub przedstawiciel
Otwórz
plik PDF
Pobierz
plik PDF
Daktarin, 20 mg/g, krem Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Daktarin, 20 mg/g, puder leczniczy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Daktarin, 20 mg/g, puder leczniczy do rozpylania na skórę Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
DECALDOL, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Polfa Warszawa S.A.
Delortan, 0,5 mg/ml, roztwór doustny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
DEXAMETHASON WZF 0,1%, 1 mg/ml, krople do oczu, zawiesina Polfa Warszawa S.A.
DIAPREL MR, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Servier Polska Sp. z o.o.
DIAPREL MR, 60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Servier Polska Sp. z o.o.
Diaril, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, tabletki Biofarm Sp. z o.o.
DICORTINEFF, (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml, krople do oczu i uszu, zawiesina Polfa Warszawa S.A.
DIFADOL 0,1%, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór Polfa Warszawa S.A.
DIFADOL, 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji Polfa Warszawa S.A.
DIGOXIN WZF, 0,25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Polfa Warszawa S.A.
DIGOXIN WZF, 250 mikrogramów, tabletki Polfa Warszawa S.A.
DISULFIRAM WZF, 100 mg, tabletki do implantacji Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Diured 20 mg, tabletki Biofarm Sp. z o.o.
Diured, 10 mg, tabletki Biofarm Sp. z o.o.
Diured, 5 mg, tabletki Biofarm Sp. z o.o.
DOLCONTRAL, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Polfa Warszawa S.A.
DOPAMINUM HYDROCHLORICUM WZF 1%, 4%, roztwór do infuzji Polfa Warszawa S.A.
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12