Wyniki wyszukiwania

Wyszukane Ulotki w Pdf
Nazwa produktu Podmiot odpowiedzialny
lub przedstawiciel
Otwórz
plik PDF
Pobierz
plik PDF
RELANIUM, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
RELSED, 5 mg/2,5 ml, 10 mg/2,5 ml, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Rosutrox, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12