Wyniki wyszukiwania

Wyszukane Ulotki w Pdf
Nazwa produktu Podmiot odpowiedzialny
lub przedstawiciel
Otwórz
plik PDF
Pobierz
plik PDF
SALBUTAMOL WZF, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
SALBUTAMOL WZF, 2 mg, 4 mg, tabletki Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Sedival 25 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
SERACTIL, 200 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
SERACTIL, 400 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
SILIMAX, 70 mg, kapsułki twarde Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
SOYFEM FORTE 230,8 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
Soyfem, 100 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
Spascupreel, tabletki Biologische Heilmittel Heel GmbH
Starazolin 0,5 mg/ml, krople do oczu Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Starazolin Alergia, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
SUDAFED 60 mg, tabletki powlekane JNTL Consumer Health (Poland) Sp. z o.o.
Sudafed XyloSpray 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór JNTL Consumer Health (Poland) Sp. z o.o.
Sudafed Xylospray DEX (1 mg + 50 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór JNTL Consumer Health (Poland) Sp. z o.o.
Sudafed Xylospray DEX dla dzieci, (0,5 mg + 50 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór JNTL Consumer Health (Poland) Sp. z o.o.
Sudafed XyloSpray dla dzieci, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór JNTL Consumer Health (Poland) Sp. z o.o.
Sudafed XyloSpray HA 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór JNTL Consumer Health (Poland) Sp. z o.o.
Sudafed XyloSpray HA dla dzieci, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór JNTL Consumer Health (Poland) Sp. z o.o.
SUSTONIT, 6,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12