Wyniki wyszukiwania

Wyszukane Ulotki w Pdf
Nazwa produktu Podmiot odpowiedzialny
lub przedstawiciel
Otwórz
plik PDF
Pobierz
plik PDF
TROPICAMIDUM WZF 0,5%, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Polfa Warszawa S.A.
TROPICAMIDUM WZF 1%, 10 mg/ml, krople do oczu, roztwór Polfa Warszawa S.A.
Tussal Antitussicum, 15 mg, tabletki powlekane Biofarm Sp. z o.o.
TUSSAL EXPECTORANS, 30 mg, tabletki Biofarm Sp. z o.o.
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12